szkółka

Jesteśmy ośrodkiem jeździeckim. Szkolimy konie i jeżdźców.

Prowadzimy zajęcia dla dzieci i dorosłych, zarówno rekreacyjne, szkolenia, jak i lecznicze (hipoterapia).

Kodeks posepowania z koniem zatwierdzony przez Polski Związek Jeździecki

  • We wszystkich sportach jeździeckich koń musi być traktowany jako najważniejszy.
  • Dobro konia powinno być przedkładane ponad żądania hodowców, trenerów, jeźdźców, właścicieli , handlarzy, organizatorów, czy osób oficjalnych.
  • Każda pomoc i leczenie weterynaryjne musi uwzględniać przede wszystkim zdrowie i dobro konia.
  • Zawsze powinny być zapewnione najwyższe standardy w dziedzinie żywienia, zdrowia, higieny i bezpieczeństwa.
  • W czasie transportu musi być zabezpieczona w odpowiedni sposób wentylacja, karmienie, pojenie i zachowanie zdrowych warunków.
  • Należy położyć nacisk na rozwój edukacji w odniesieniu do treningu, sportów jeździeckich, a także w zakresie naukowych studiów nad zdrowiem konia.
  • W interesie konia, kondycja fizyczna i umiejętności jeźdźca muszą być uważane za zasadnicze.
  • Wszystkie metody treningu muszą uwzględniać fakt, że koń jest żywą istotą, nie mogą być stosowane żadne metody treningu, które są uznane przez FEI za nadużycie.
  • Federacje Narodowe powinny kontrolować czy wysokie osoby podlegające ich jurysdykcji dbają o dobro konia.
  • Narodowe i międzynarodowe przepisy i regulaminy sporów jeździeckich, które mówią o dobru i zdrowiu konia powinny być stosowane nie tylko na krajowych i międzynarodowych zawodach, ale i w codziennym treningu. Regulaminy i zasady przeprowadzania zawodów powinny być nieustannie redefiniowane w celu uwzględniania dobra konia.

 
 
 
 
webmaster: lkry